Det är en SKRÄCK!. Jag vet det för den handlar om en spökhund.

Malte, Greta och Teo.Teo  skraj och inte så modig. Malte är modig och lite redd av sig. Greta är bara modig.

En skola som det  SPÖKAR på.

En gammal skola, porten gnisslar och  det finns spindel väv.

Bilderna är bra.

Den är väldigt kort.

Den är mycket lett.

Att den  är spennande och bra.

Den får TT