Syftet med den här webbplatsen är att få en skriva om våra böcker som vi läser och även publicera våra egna skrivna böcker.

En dotterblogg till vår huvudblogg Tangentdansen.
Vi kommer recensera böcker, tipsa om böcker, skriva egna böcker.